Flygility

Flygility is een geweldige nieuwe sport die zijn oorsprong vindt in Nieuw Zeeland. Deze nieuwe sport is een combinatie van verschillende hindernissen uit de Agility (behendigheid) welke van twee kanten te nemen zijn.

De hond legt uiteindelijk zelfstandig een parcours van 30 meter af waarbij de elementen niet te hoog zijn zodat eigenlijk elke hond mee kan doen. Bij Flygility draait het niet alleen om snelheid, maar vooral om de samenwerking tussen hond en de eigenaar en het correct lopen van het parcours en dit maakt dat dit zo’n geweldige sport is!

Een voorwaarde bij Flygility is sociaal, beheerst en geconcentreerd gedrag, daar zal dus ook tijdens de lessen aandacht aan besteed worden.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in ras/kruising.
In principe kan elke hond meedoen. Jong of oud!
We houden rekening met de leeftijd van de hond en zonodig passen we het parcours aan zodat nagenoeg elke hond mee kan doen.

Rust
Bij Flygility is het erg belangrijk te werken vanuit rust. De hond hoort namelijk zelfstandig het parcours lopen en daarbij inzicht en rust tonen, dit is lastig als een hond continu staat te ‘stuiteren’.
Ook aan de start en finish, die beiden plaatsvinden op een tafel, is het de bedoeling dat de hond rustig gedrag blijft vertonen. Dat geldt ook voor de overige aanwezige honden, die op hun beurt wachten. Het goed kunnen begeleiden van je hond is dan ook een grote factor binnen deze sport. Hier wordt tijdens de cursus dus ook veel aandacht aan besteed. Een hond die hyper gedrag vertoont kan bijvoorbeeld nog niet starten op de baan, maar dient eerst tot rust komen.

Ook is het belangrijk te kijken welke invloed de eigenaar heeft met zijn energie; een drukke hond heeft veel minder aanmoediging nodig dan een rustige hond. Sterker nog; aanmoediging van een drukke hond kan juist het tegenovergestelde effect hebben. Een hond is pas ‘wedstrijd klaar’ als het gedrag optimaal is. Dit maakt dat deze sport dus ook zeer geschikt is voor honden die hier nog moeite mee hebben. Wij zullen ook de eigenaar helpen met het beter begeleiden van een hond in opwinding.

Individueel of in een Team
Bij de Flygility draait het niet alleen maar om snelheid. Belangrijker is het juist lopen van het parcours. Het is een afval race waar je op diverse manieren aan mee kunt doen.
Er zijn verschillende opties:

  • Individueel team (1 hond met 1 eigenaar)
  • Pairs team (2 eigenaren met elk een eigen hond)
  • Threesome team (een team van 3 eigenaren met hun hond)
  • Foursome team (een team van 4 eigenaren met hun hond)